Tilsyn

Ved renovering af eksisterende tank eller nybyg er det vigtigt at sikre, at gældende retningslinier i EN/ISO 14015, API 650, API 653 bliver overholdt.

Vi tilbyder tilsyn og 3. partskontrol under ledelse af certificerede tankinspektører i forbindelse med renovering af eksisterende tanke samt ved nybygning.

Alle vores inspektører er ligeledes certificerede i henhold til EN/ISO 9712 Niveau 2 eller 3.